Offentliga miljöer

I offentliga miljöer krävs att funktionalitet och estetik förenas i harmoni för att skapa miljöer som är tillgängliga för alla, funktionella och inbjudande. Varje detalj spelar sin roll. På MAY Studio brinner vi för att hitta det unika med din lokal och ditt företag och att uttrycka det – med rummet som kommunikationsmedel. Att skapa en plats där människor trivs, interagerar och känner sig välkomna.

Funktion och användbarhet är av yttersta vikt. En offentlig miljö ska vara praktisk och anpassad för de människor som besöker den. Det gäller att skapa en genomtänkt layout och se till att miljön är tillgänglig för alla.