Sergelhuset

5 kontorslokaler

Uppdragsgivare: Vasakronan

Storlek: 1905 kvm

Ort: Stockholm

Bankhuset, som byggdes på 1960-talet, skulle genomgå en omfattande renovering efter att SEB flyttade ut efter 50 år. Istället skulle det bli hemvist för Vasakronans nya huvudkontor, deras nya coworking-koncept ”Arena”, samt fem helt färdiginredda kontorslokaler.

Vi fick i uppdrag att utforma dessa fem lokaler. Fokus var att skapa fem olika koncept, som ändå länkades samman av en röd tråd. Lokalerna har varierade storlekar och planlösningar och har inretts för mellan 18 och 63 arbetsplatser.

Tjänster: Färgsättning, möbeldesign, inredning, inköp och projektledning och relalisering