Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet

May Studios integritetspolicy beskriver hur vi behandlar vissa personuppgifter om du kontaktar oss för våra tjänster via formulär eller e-post.

På May Studio är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Följande information behöver vi om dig?

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress.
När du gör en förfrågan till oss på May Studio via formulär eller e-post ber vi dig ange namn, e-postadress och telefonnummer för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande din förfrågan.

Hur använder vi information om dig?

May Studio behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster samt för att hålla kontakten med dig som kund.

May Studio måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge spar vi noterad information?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.
May Studio ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.
May Studio ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. May Studio system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser över vår integritetspolicy löpande. Denna version uppdaterades 27 jun 2023. Har du frågor kan du vända dig till oss på info@maystudio.se